Cara permainan.(Cucuk Benang)


1) Sekiranya nombor wau dipanggil para pelayang hendaklah bersiap sedia untuk membuat penerbangan dan pencatat nombor akan menyemak nombor sebelum diterbangkan.


2) Pencatat nombor akan memberi isarat untuk bersiap sedia dan penjaga masa akan meniup wisel untuk penerbangan. Wau diterbangkan dengan ukuran benang 100 meter.Sekiranya benang tidak mencukupi 100 meter pengadil berhak menbatalkan wau tersebut.setiap kumpulan menpunyai 10 atau 14 wau.Juru masa akan memberi masa yang ditetapkan sebelum diikat di pancang.


3)Juru ikat akan mengambil kesemua benang wau dan diikat di pancang.Setelah benang diikat di pancang juru masa akan memasukan tempurung ke dalam air.
4)Juru cucuk akan bersiap sedia untuk menyucuk benang.


5) Juru cucuk akan bersiap sedia untuk menyucuk benang.Juru masa akan meniup visel setelah tempurung tenggelam sepenuhnya.Juru cucuk akan menyucuk empat benang tertegak apabila juru masa meniup wisel.
6) Juru catat akan mengambil nombor wau yang tertegak untuk masuk ke pusingan seterusnya. sekiranya tidak dicucuk dianggap kalah.
7) Juru atur akan menyusun wau untuk penebangan seterusnya.
Syarat dan Peraturan wau tegak.

1) Terbuka kepada individu atau berkumpulan

2)Layang –layang mestilah tidak kurang daripada 4 – 6 kaki.

3)Benang tangsi putih saja dibenarkan

4)Benang hendaklah diukur ditempat yang disediakan dan ditandakan dengan reben.

5) Sekiranya pengadil Menangkap kurang /lebih dari 4 pemenang, keputusan tersebut tetap diterima.

6) Layang – layang yang benang terputus selepas pengadil mengesahkan kemenangannya tetap diterima kepusingan seterusnya.

7)Sekiranya benang terputus sebelum tempurung tenggelam dikira kalah.

8)Layang – layang yang kalah boleh didaftarkan semula selagi masa pendaftaran belum tamat.

9) Layang – layang yang layak ke pusingan seterusnye hendaklah disahkan dimeja urusetia.

10) Layang – layang yang tidak disahkan oleh urusetia dilarang diterbangkan.

11) Sekiranya ribut,hujan dan tiada angin pemenang akan ditentukan melalui undian atau layang – layang lambat turun (poncot)

12) Layang – layang yang bermotifkan politik tidak dibenarkan sama sekali.

13) Segala masalah boleh rujuk ke meja urusetia.

14) Urusetia berhak meminda syarat – syarat pertandingan.

15) Segala bantahan mesti disertakan dengan wang cagaran sebanyak Rm 500.00.

16) Sekiranya bantahan diterima wang cagaran akan dikembalikan semula dan sebaliknya.
Category: 0 comments