Cara permainan( Pancang Bermeter)

1)Benang wau hendak la diukur terlebih dahulu sebelum diterbangkan dengan ukuran 100 meter.

2) benang hendaklah berwarna jernih.

3) sebelum diterbangkan benang wau mestilah ikat di pancang dahulu dangan ukuran 100 meter.

4)Pelayang hendaklah lah menerbangkan wau dan menghabiskan benang yang telah yang diukur.

5) Benang yang di ikat akan dibuka dan di ikat semula berhampiran jangka sudut untuk merekodkan ketegakan wau tersebut.

6)pengadil akan merekodkan ketegakan wau tersebut setelah masa yang diberikan tamat.

7)ketua pengadil akan mengutip semua kertas rekod setiap penerbangan untuk menilai setiap keputusan untuk menambil keputusan tiga tertinggi untuk masuk penerbangan seterusnya..
Category: 0 comments

Jenis Permainan.

Terdapat 2 jenis permainan untuk wau tegak:

  1. Cucuk benang.

2. Pancang bermeter.

Cara permainan untuk pancang bermeter:
Diatas pancang terdapat jangka sudut dan timbang air. Jangka sudut untuk mengukur sudut benang wau apabila diterbangkan dan timbang air untuk mengukur tegak pancang tersebut.
Pengadil juga untuk merekodkan pergerakan benang semasa wau diterbangkan.
Category: 0 comments