Cara permainan.(Cucuk Benang)


1) Sekiranya nombor wau dipanggil para pelayang hendaklah bersiap sedia untuk membuat penerbangan dan pencatat nombor akan menyemak nombor sebelum diterbangkan.


2) Pencatat nombor akan memberi isarat untuk bersiap sedia dan penjaga masa akan meniup wisel untuk penerbangan. Wau diterbangkan dengan ukuran benang 100 meter.Sekiranya benang tidak mencukupi 100 meter pengadil berhak menbatalkan wau tersebut.setiap kumpulan menpunyai 10 atau 14 wau.Juru masa akan memberi masa yang ditetapkan sebelum diikat di pancang.


3)Juru ikat akan mengambil kesemua benang wau dan diikat di pancang.Setelah benang diikat di pancang juru masa akan memasukan tempurung ke dalam air.
4)Juru cucuk akan bersiap sedia untuk menyucuk benang.


5) Juru cucuk akan bersiap sedia untuk menyucuk benang.Juru masa akan meniup visel setelah tempurung tenggelam sepenuhnya.Juru cucuk akan menyucuk empat benang tertegak apabila juru masa meniup wisel.
6) Juru catat akan mengambil nombor wau yang tertegak untuk masuk ke pusingan seterusnya. sekiranya tidak dicucuk dianggap kalah.
7) Juru atur akan menyusun wau untuk penebangan seterusnya.
0 comments:

Post a Comment