Cara permainan( Pancang Bermeter)

1)Benang wau hendak la diukur terlebih dahulu sebelum diterbangkan dengan ukuran 100 meter.

2) benang hendaklah berwarna jernih.

3) sebelum diterbangkan benang wau mestilah ikat di pancang dahulu dangan ukuran 100 meter.

4)Pelayang hendaklah lah menerbangkan wau dan menghabiskan benang yang telah yang diukur.

5) Benang yang di ikat akan dibuka dan di ikat semula berhampiran jangka sudut untuk merekodkan ketegakan wau tersebut.

6)pengadil akan merekodkan ketegakan wau tersebut setelah masa yang diberikan tamat.

7)ketua pengadil akan mengutip semua kertas rekod setiap penerbangan untuk menilai setiap keputusan untuk menambil keputusan tiga tertinggi untuk masuk penerbangan seterusnya..
Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment